‘De Viking’ Deventer

Opereren in een oude binnenstad, te midden van beschermde, monumentale panden. Het veiligstellen van een op de slooplocatie aangetroffen beschermde plantensoort, het zgn. klein glaskruid, lid van de brandnetelfamilie. Zomaar twee verschillende elementen uit een intensieve sloopklus waarbij Pongers zijn vakmanschap breed kon etaleren.

Na een twee maanden durend voortraject van asbestsanering verwijderde Pongers tussen medio 2015 en voorjaar 2016 in opdracht van de gemeente Deventer twee voormalige gymnastieklokalen in het oude stadshart. Die moesten plaats maken voor het toekomstige theater ‘De Viking’. De lokalen  werden tot het moment van sanering gebruikt als expositieruimte door lokale kunstenaars. De naam Viking verwijst overigens naar de plek waar de Noormannen in vroeger tijden in Deventer voet aan wal zetten. Zo’n zes meter onder het maaiveld zouden restanten van een Vikingschip liggen, restanten die overigens tijdens de sloopwerkzaamheden niet werden aangetroffen. De kwetsbaarheid van de omgeving betekende continu monitoren op trilling en mogelijke verzakking van omliggende panden. Door de complexe ligging van de locatie en de aan- en afvoerlijnen van het sloopverkeer was Pongers ook belast met een vlotte en veilige afhandeling van de verkeerssituatie ter plekke. Dat betekende onder meer de omleiding van een toegangsweg en een fietspad. Omgevingsmanagement kreeg gestalte in informatieverstrekking aan buurtbewoners, onder meer via  een voorlichtingsavond en plaatsing van een informatiebord. Ook stofbestrijding  in de buurt en het aanbrengen van een beschermende staalconstructie in een nabijgelegen oude stadstoren vielen onder die  noemer. Na het slooptraject vond er bodemsanering plaats onder toezicht van stadsarcheologen. Die troffen in de bodem restanten aan van een oude stadsmuur en een stenen oven. Laatstgenoemde krijgt wellicht een museale bestemming.

Unable to load Tweets