Houtmarktschool Deventer

Tussen november 2015 en februari 2016 heeft Pongers in opdracht van NV Bergkwartier zeshonderd vierkante meter asbestbesmette kruipruimte gesaneerd in de oude Houtmartktschool (bouwjaar 1915) te Deventer.

NV Bergkwartier, een organisatie met zakelijke en particuliere aandeelhouders, voert restauraties uit aan monumentale panden en regelt vervolgens de verhuur van die panden als woon-/werkruimte. De Houtmarktschool was een project in de hoogste sanerings-risicoklasse, uitgevoerd met behulp van zgn. leeflucht. Deze werkwijze bergt aanvullende eisen in zich m.b.t. werkprocedures waaronder werken met onafhankelijke lucht voor de adembescherming. Het verwijderen van de vloer uit het schoolgebouw en het aanvullen met zand maakte eveneens deel uit van dit saneringstraject. Om eventuele beschadiging door indringers aan saneringsunits en derhalve mogelijke asbest-emissie te voorkomen werd het project gedurende de looptijd bewaakt door camera’s van BouWatch.

De keuken bij deze zorginstelling is klaar om weer ingericht te worden: Pongers heeft hier een sanering van asbest in risicoklasse 2A uitgevoerd. https://t.co/hkKinbH3YB

Project in 010, transformatie hotel oud naar nieuw.
Pongers Precisie-Sloop B.V. en TotalSolution B.V. https://t.co/GRHUQ4EpO1

Precisie maar dan in het groot.
Silo’s slopen en de ‘vastgeplakte’ gebouwen niet beschadigen was de opdracht: ✅
Pongers Precisie-Sloop B.V. ‘overal op voorbereid’ https://t.co/7OydnYm2NZ