Houtmarktschool Deventer

Tussen november 2015 en februari 2016 heeft Pongers in opdracht van NV Bergkwartier zeshonderd vierkante meter asbestbesmette kruipruimte gesaneerd in de oude Houtmartktschool (bouwjaar 1915) te Deventer.

NV Bergkwartier, een organisatie met zakelijke en particuliere aandeelhouders, voert restauraties uit aan monumentale panden en regelt vervolgens de verhuur van die panden als woon-/werkruimte. De Houtmarktschool was een project in de hoogste sanerings-risicoklasse, uitgevoerd met behulp van zgn. leeflucht. Deze werkwijze bergt aanvullende eisen in zich m.b.t. werkprocedures waaronder werken met onafhankelijke lucht voor de adembescherming. Het verwijderen van de vloer uit het schoolgebouw en het aanvullen met zand maakte eveneens deel uit van dit saneringstraject. Om eventuele beschadiging door indringers aan saneringsunits en derhalve mogelijke asbest-emissie te voorkomen werd het project gedurende de looptijd bewaakt door camera’s van BouWatch.

Unable to load Tweets