Specialist en bodem- en asbestsanering

Ontdek onze meerwaarde →

Overal op voorbereid

Slopen en saneren gaan vaak hand in hand met elkaar. Om een omgeving weer klaar te maken voor een herbestemming of verbouwing is bodemsanering of asbestsanering vaak één van de belangrijkste, maar ook strengst gereguleerde processen binnen het sloopproject. Pongers heeft daarom alle kennis en ervaring in huis om een sanering voor u uit te voeren.

 

Wat is sanering?

Sanering betekent het zuiveren of herstellen van een stuk grond. Zo kunt u door Pongers de bodemverontreiniging laten verwijderen, of bijvoorbeeld asbest.

Werkwijze saneren

Een saneringstraject begint bij ons altijd met een uitgebreide inventarisering van het project. Vaak krijgen wij een asbestrapportage of het rapport van een milieukundig bodemonderzoek van een daarvoor gespecialiseerd onderzoeksbureau. Het opstellen van deze rapportages en onderzoeken kunt u ook altijd uitbesteden aan Pongers. Zodra we de vervuiling in kaart hebben, maken we een gedetailleerd plan. Hoe kunnen we dit veilig en met zo weinig mogelijk overlast  verwijderen? Wij zorgen er altijd voor dat de sanering zo min mogelijk gevolgen heeft voor overige processen en dat er zo weinig mogelijk verhuizingen plaats hoeven te vinden.

Waarom saneren door Pongers?

Een belangrijk onderscheidend vermogen van Pongers is dat wij, desgewenst, het contact met alle betrokken partijen bij het saneren regelen. Bij asbestsaneringen van woningen voor woningstichtingen bijvoorbeeld, prikken wij zelf met de bewoners de datum voor het saneren. Of wanneer we op de openbare weg moeten werken, gaan we zelf bij de gemeente de benodigde vergunningen regelen. ‘Overal op voorbereid’ noemen we dat. Bent u benieuwd naar de volledige werkwijze van het saneren? Een stappenplan voor saneringen vindt u hier, of lees meer over asbestsanering en bodemsanering.

 

Wilt u een sanering veilig én efficiënt laten uitvoeren? Pongers is er klaar voor.
Als u ons belt of mailt, maken we een afspraak.

 

  • Alle risico’s in kaart
  • Elk project volgens plan
  • Circulair waar mogelijk
  • Oog voor de omgeving