Specialist en bodem- en asbestsanering

Ontdek onze meerwaarde →

Overal op voorbereid

Slopen en saneren gaan vaak hand in hand met elkaar. Om een omgeving weer klaar te maken voor een herbestemming of verbouwing is bodemsanering of asbestsanering vaak één van de belangrijkste, maar ook strengst gereguleerde processen binnen het sloopproject. Pongers heeft daarom alle kennis en ervaring in huis om een sanering voor u uit te voeren.

Een saneringstraject begint bij ons altijd met een uitgebreide inventarisering van het project. Vaak krijgen wij een asbestrapportage of het rapport van een milieukundig bodemonderzoek van een daarvoor gespecialiseerd onderzoeksbureau. Uiteraard kunnen wij dit onderdeel ook voor u regelen. Wanneer we de vervuiling in kaart hebben, maken we een gedetailleerd plan hoe we dit veilig en met zo weinig mogelijk overlast kunnen verwijderen. Een belangrijk onderscheidend vermogen van Pongers is dat wij, desgewenst, het contact met alle betrokken partijen regelen. Bij asbestsaneringen van woningen voor woningstichtingen bijvoorbeeld, prikken wij zelf met de bewoners de datum voor de sanering. Of wanneer we op de openbare weg moeten werken, gaan we zelf bij de gemeente de benodigde vergunningen regelen. ‘Overal op voorbereid’ noemen we dat.

Een stappenplan voor saneringen vindt u hier.

Wilt u een sanering veilig én efficiënt laten uitvoeren? Pongers is er klaar voor.
Als u ons belt of mailt, maken we een afspraak.

 

  • Alle risico’s in kaart
  • Elk project volgens plan
  • Circulair waar mogelijk
  • Oog voor de omgeving