Asbestsanering brandschade Enter

Asbestsanering brandschade Enter

Asbestsanering brandschade

Eind 2019 ging een schuur vol met caravans en campers in vlammen op. Een afschuwelijke gebeurtenis, die veel gevolgen heeft. Pongers is blij dat ze konden helpen om dit leed, dat een dergelijke brand met zich mee brengt, te verkleinen door een snelle en veilige asbestsanering.

Voor het einde van het jaar

Het verzoek kwam om de asbestbesmetting van ruim 6.500 m2, 75 ton asbest nog voor het einde van het jaar op te leveren. Door de inzet van extra materieel en een op elkaar afgestemd proces is dit gelukt. Hierbij nam Pongers het slopen, de asbestsanering inclusief het afvoeren en het vrijgeven van het terrein door een laborant voor zijn rekening.

Met oog voor de omgeving

Tijdens het project hielden we rekening met de bewoners. We zorgden er voor dat ze snel weer gebruik konden maken van hun terrein en schuren voor hun paarden. In drie weken tijd was de klus geklaard. Een resultaat binnen budget en binnen de gestelde tijd.