Veilig en efficiënt
asbest saneren

Overal op voorbereid
Veilig en efficiënt
asbest saneren

Asbestsanering

Sloop en asbestsanering gaan vaak hand in hand met elkaar. Om een omgeving weer klaar te maken voor een herbestemming of verbouwing is asbestsanering vaak één van de belangrijkste, maar ook strengst gereguleerde processen binnen het sloopproject. Sanering bij het slopen betekent het zuiveren of herstellen van een stuk grond. Zo kunt u door Pongers asbest laten verwijderen. We hebben alle kennis en ervaring in huis om asbestsanering voor u uit te voeren.

Asbestsanering

Hoe kunt u een asbestsanering realiseren waarbij wonen of werken mogelijk blijft? Pongers krijgt dat voor elkaar. Sterker nog: we onderscheiden ons ermee, als specialist in asbest verwijdering en asbestmanagement.

Wat is asbestsanering?

Alleen gecertificeerde bedrijven mogen een asbestsanering uitvoeren. Het verwijderen van asbest wordt dan ook altijd vakkundig en veilig uitgevoerd, aan de hand van het strenge protocol: ‘Certificatieschema voor de procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering’. Voorafgaand aan het verwijderen moet een asbestinventarisatie rapport worden opgesteld en toegevoegd aan het landelijke asbestvolgsysteem (LAVS). In dit systeem komen alle gegevens samen, onder andere inventarisatie, meldingen, verwijderde bronnen, vrijgaves en stortbonnen.

Asbest sanering Pongers

Werkwijze asbest verwijderen

We doen complete binnen- en buitenasbestsaneringen. We beginnen altijd met een uitgebreide inventarisering van het project. Vaak krijgen wij een asbestrapportage of het rapport van een milieukundig bodemonderzoek van een daarvoor gespecialiseerd onderzoeksbureau. Het opstellen van deze rapportages en onderzoeken kunt u ook altijd uitbesteden aan Pongers.

Zodra we de vervuiling in kaart hebben, maken we een gedetailleerd plan. Hoe kunnen we dit veilig en met zo min mogelijk overlast verwijderen? Wij zorgen er altijd voor dat de sloop en sanering zo min mogelijk gevolgen heeft voor overige processen.

Van een strakke deadline voor de asbestverwijdering worden we niet zenuwachtig. We weten namelijk precies wat we aangaan, omdat we vooraf alle risico’s in kaart brengen. Als u dat prettig vindt, treffen we een regeling waarbij u de risico’s op meerwerk bij asbestsanering afkoopt en wij die voor onze rekening nemen.

Wilt u weten welke stappen wij nemen bij het verwijderen van asbest? Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de procedure.

Wij verwijderen asbest bij kleinere- maar met name ook voor grote, complexe projecten. Bekijk bijvoorbeeld hoe onze werkwijze is bij de asbestsanering van huurwoningen voor een woningstichting. Of bekijk het proces van de asbestverwijdering na een brand in een schuur in Enter.

Werkwijze asbest verwijderen Pongers

Waarom asbestsanering door Pongers?

Een belangrijk onderscheidend vermogen van Pongers is dat wij, desgewenst, het contact met alle betrokken partijen bij het saneren regelen. Bij asbestsaneringen van woningen voor woningstichtingen bijvoorbeeld, prikken wij zelf met de bewoners de datum voor het saneren. Of we regelen zelf bij de gemeente de benodigde vergunningen wanneer de opdrachtgever hier om vraagt. En of we nu een asbestsanering binnen, buiten of in de grond doen: we werken efficiënt, veilig én volgens plan. ‘Overal op voorbereid’ noemen we dat.

Waarom asbestsanering door Pongers
N

Risico’s in kaart
N

Elk project volgens plan
N

Circulair waar mogelijk
N

Oog voor de omgeving

Een
vlekkeloos
sloopproces?

Pongers maakt het mogelijk
Vragen?
Wij helpen graag!

Neem contact met ons op
0548 - 540 404 of
info@pongers.nl

Een greep uit onze opdrachtgevers

Rentree
Ieder1
Carinova
Roessingh
VolkerRail