Stofvrij slopen en precisieslopen

Overal op voorbereid
Pongers_Precisie_Sloop_Sloopadvies

Stofvrij slopen en precisieslopen

Stofvrij slopen

Onderhoud en modernisering van woningen, bedrijfspanden, vloeren en muren begint vaak met sloopwerk. En dat doet u dat het liefst zo snel en efficiënt mogelijk. Sloopbedrijf Pongers gebruikt daarom de nieuwste technieken voor stofvrij slopen. Uw woningen, bedrijfsgebouwen en vloeren worden gesloopt en vernieuwd, terwijl alle overige productie- en bedrijfsprocessen gewoon doorlopen.

Stofvrij slopen en precisieslopen

Stofvrij slopen doen we onder meer voor onze opdrachtgevers in de sociale huurwoningsector en de industrie. Voor deze opdrachtgevers heeft stofvrij slopen belangrijke voordelen. De woning, machines, productielijnen en bedrijfsruimten blijven stof- en vuilvrij, bedrijfsprocessen kunnen ongestoord doorgaan en de sloopwerkzaamheden veroorzaken niet of nauwelijks overlast voor uw huurders, medewerkers en omgeving.

Wilt u alleen lokaal enkele onderdelen slopen? Bijvoorbeeld een (klein) deel van een productiemachine of bedrijfshal? Mag dat geen overlast of beschadiging in de directe omgeving veroorzaken? Dan is precisieslopen de oplossing. Ook dat kan volledig stofvrij en zonder lawaaioverlast voor de omgeving. Zodat alle overige bedrijfsprocessen gewoon kunnen doorgaan.

Stofvrij slopen?
Pongers maakt het mogelijk!
Stofvrij slopen door Sloopbedrijf Pongers Rijssen bij Graf Holland

Stofvrij slopen: zo pakken wij dat aan

Stap 1: Situatie en risico’s in kaart brengen

Stofvrij slopen vraagt een andere voorbereiding dan reguliere sloopwerkzaamheden. We brengen op locatie de risico’s en mogelijkheden zorgvuldig in kaart. Denk bijvoorbeeld aan risico’s op vonken en brand. Of de risico’s op schade en verstoringen aan gevoelige machines en apparatuur door trillingen. Ook overlast voor mensen of dieren in de directe omgeving zullen we altijd zo veel mogelijk voorkomen.

Stap 2: Sloopmethoden en plan van aanpak

Stap 2 is het kiezen van de juiste stofvrije sloopmethoden, een plan van aanpak en een goede afstemming met u als opdrachtgever. Daarbij stellen we uiteraard een passende en transparante offerte op, zodat u vooraf precies weet waar u aan toe bent.

Stap 3: Stofvrij slopen; instructie en aan de slag!

Voordat we aan de slag gaan met stofvrij slopen, instrueren we onze medewerkers zorgvuldig over de aanpak van deze specifieke klus. We bespreken het plan van aanpak, de sloopmethoden, het stappenplan, de aandachtspunten en de planning. Daarna gaan we aan de slag om in korte tijd de klus te klaren.

Stap 4: Oplevering en nazorg

Zijn de werkzaamheden afgerond, dan ruimen we op, maken we schoon en zorgen we dat de slooplocatie weer netjes wordt achterlaten. Tijdens de oplevering evalueren we het resultaat én het sloopproces en sluiten we de opdracht netjes af.

 

 

Stofvrij slopen door Sloopbedrijf Pongers Rijssen in Enschede

Sloopmethoden stofvrij slopen

Voor het stofvrij slopen gebruiken we een aantal specifieke methoden en speciale sloopapparatuur. Onder anderen:

 • Speciale slooprobots
 • Compartimenten om de slooplocatie af te bakenen
 • Luchtdicht afsluiten van compartimenten
 • Onderdruk in de afgesloten sloopcompartimenten, waardoor vervuilde lucht binnen het compartiment blijft
 • Effectieve HEPA-luchtfilters en luchtafzuiging, die vervuilde lucht reinigen voordat het weer in de omgeving terechtkomt
 • Stofvrije zaag- en slijpmethoden (met behulp van water of vloeistoffen)
 • Hydraulische scharen en -hamers
 • Electrische machines zonder uitstoot, stank of lawaai
Stofvrij slopen door Pongers Precisie Sloop bij Graf Holland Enschede

Voordelen stofvrij slopen

Het stofvrij slopen en precisieslopen passen we al een aantal jaren toe. Onder meer bij het project Graf Holland in Enschede.

Belangrijkste voordelen van deze aanpak:

 • Bedrijfswerkzaamheden en productieprocessen kunnen ongestoord doorgaan
 • Geen stof en vuil in de omgeving
 • Geen schade aan gevoelige apparatuur en machines door vuil of trillingen
 • Geen lawaai- en vuiloverlast voor medewerkers en omgeving
Stofvrij slopen bij Graf Holland Enschede door Pongers Precisie Sloop
N

Risico’s in kaart
N

Elk project volgens plan
N

Circulair waar mogelijk
N

Oog voor de omgeving

Een
vlekkeloos
sloopproces?

Pongers maakt het mogelijk
Vragen?
Wij helpen graag!

Neem contact met ons op
0548 - 540 404 of
info@pongers.nl