Kantoorpand krijgt woonbestemming

Kantoorpand krijgt woonbestemming

Binnen die herbestemmingsplannen valt ook het pand aan de Kaatstraat. Voortzetting van de kantoorfunctie van het leegstaande pand was weinig kansrijk.

Dankzij verruiming van de functiemogelijkheden voor het perceel, kreeg het pand een woonbestemming in combinatie met commerciële en/of horeca-activiteiten op de begane grond. In opdracht van bouwcombinatie Wessels Zeist en Bebouw Midreth (VolkerWessels) is Pongers inmiddels begonnen met het (ver)bouwklaar maken van het 90 meter brede en 28 meter diepe voormalige kantoorpand. Na het strippen van wanden, plafonds, vloeren blijft feitelijk alleen het betoncasco staan. Bovendien wordt de huidige zesde bouwlaag in zijn geheel gesloopt. Opvallend element is verder het aanbrengen van grote sparingen in de meer dan 13.000 m2 vloeroppervlak t.b.v. het inbrengen van een atrium. De rondom dit atrium gelegen woningen zijn straks zodoende verzekerd van voldoende daglicht. Door de ligging in het stadscentrum gelden restricties m.b.t. overlast aan geluid, stof en trilling. Afvoer van afval bijvoorbeeld mag pas plaatsvinden na half tien ’s ochtends.