Pongers uit Holten sloopt Albert Heijn in Holten

Sloop Albert Heijn Holten

Projectoverzicht

Locatie: Albert Heijn Holten

 

Projectscope:

  • Afzetting van het werkterrein met bouwhekken voorzien van stofwerende doeken
  • Volledige sloop van het gebouw
  • Efficiënte asbestsanering binnen 2 weken
  • Grondige verwijdering van niet-constructieve delen en volledige ontmanteling van het pand
  • Succesvolle verkoop van diverse materialen en onderdelen voor hergebruik, zoals boodschappenrekken, kassa’s, broodmanden, koelcellen, airconditioningunits, winkelwagentjes, bakovens, roldeuren, dakpannen en fietsenstallingen
  • Fysieke sloop van het gebouw met behulp van sloopmachines
  • Na gas- en stroomafsluiting nog 6 weken nodig voor de afronding
  • Verwachte oplevering gepland voor eind van dit jaar
Pongers sloopt Albert Heijn Holten

Uitdagingen en Oplossingen

Stadscentrumlocatie

De sloop van de Albert Heijn bevindt zich in het stadscentrum van Holten, met mensen die ontspannen op terrassen genieten van hun tijd. De noodzaak om verstoring tot een minimum te beperken heeft onze aandacht en we hebben doeltreffende maatregelen getroffen.

  • Stofbeheersing: We hanteren stofbeheersingstechnieken om stofvorming te minimaliseren.
  • Lawaai en werkuren: We houden strikt rekening met geluidsnormen en plannen onze werkuren met zorg om de omgeving niet onnodig te storen.

Logistiek voor aan- en afvoer

Onze aan- en afvoerlogistiek is in nauw overleg met de gemeente Rijssen-Holten geoptimaliseerd om het verkeer in het centrum met zo min mogelijk hinder te laten verlopen.

Locatie sloop Albert Heijn Holten

Behoud van de transformator

Een cruciaal onderdeel van dit project is het behoud van de transformator (trafo) in het pand. Deze wordt zorgvuldig ontzien en wind- en waterdicht gemaakt tijdens het sloopproces.

Circulair Slopen

Bij Pongers Precisie-Sloop streven we naar duurzaamheid en een circulaire economie. Tijdens dit project krijgen vrijgekomen materialen en onderdelen een tweede leven, wat bijdraagt aan afvalvermindering en hergebruik.

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met Dinand Hankamp en Europa Have, waarbij we gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van een moderne Albert Heijn XL en Gall & Gall-vestiging in de Gemeente Rijssen-Holten.

Nieuwbouw in Holten AH

Een
vlekkeloos
sloopproces?

Pongers maakt het mogelijk
Vragen?
Wij helpen graag!

Neem contact met ons op
0548 - 540 404 of
info@pongers.nl

Een greep uit onze klanten
Rentree
Ieder1
Boei
KWS
Carinova
Gemeente Rijssen-Holten