Precisiesloop en asbestsanering bij De Hartkamp in Raalte

Precisiesloop en asbestsanering bij De Hartkamp in Raalte

Nadat Carinova de sloop van het vroegere hoofdgebouw van woonzorgcentrum De Hartkamp in Raalte moest uitstellen, omdat er vleermuizen huisden, is Pongers Precisie Sloop gestart met de asbestsanering en het slopen van het gebouw.

Aanleiding sloopwerkzaamheden

Op het oude hoofdgebouw na was het woonzorgcentrum volledig vernieuwd. De gedateerde staat van het gebouw is de belangrijkste aanleiding voor de sloop. Voordat er gesloopt kan worden, vindt er asbestsanering plaats. Sloop en sanering nemen naar verwachting 3 maanden in beslag neemt. Naderhand worden er modulaire zorgwoningen gebouwd. Behalve voor bewoners is het nieuwe gebouw ook bedoeld voor dagbesteding.

Precisiesloop en asbestsanering bij De Hartkamp in Raalte

Uitgebreide inventarisatie project

Om het asbest te kunnen saneren, brengt  Pongers de vervuiling in kaart. Vervolgens maken we een plan om het asbest veilig en met zo min mogelijk overlast te verwijderen. Het saneren van het asbest voeren we, als gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, vakkundig uit.

Voor de daadwerkelijke sloop beoordelen we alle aspecten van dit specifieke werk. Het te slopen gebouw is 4 etages hoog en staat tussen 2 lager gelegen gebouwen, die tegen het te slopen deel zijn aangebouwd. Door Pongers Precisie Sloop wordt hiervoor bescherming aangebracht tegen onder andere vallend puin. Ook de sloopwerkzaamheden met machines gebeurt voorzichtig.

In totaal komt er 3500 ton puin vrij bij deze sloop.

Precisiesloop en asbestsanering bij De Hartkamp in Raalte

Update van de asbestsanering en de sloopwerkzaamheden

In een tijdsbestek van zo’n 4 maanden heeft Pongers Precisie Sloop de asbestwerkzaamheden en de sloop uitgevoerd. Gedurende de werkzaamheden verbleven de medewerkers en cliënten van Carinova tijdelijk elders. De moeilijkheidsgraad van deze sloop was hoog, aangezien er een pand tussen 2 bestaande panden verwijderd moest worden. Dit is zonder tegenslagen gelukt.

De kelderbak die zich onder het gebouw bevond, is uiteindelijk niet gesloopt op verzoek van de opdrachtgever. Pongers vulde deze ruimte met zand en bracht gaten in de kelderbak aan, zodat het grondwater vrij kan fluctueren. De heg die ten behoeve van de sloop was verwijderd, wordt opnieuw geplant. De opdrachtgever gebruikt het vrijgekomen perceel voor nieuwbouw.

Sloopwerkzaamheden bij De Hartkamp Raalte door Pongers Precisie Sloop

Een
vlekkeloos
sloopproces?

Pongers maakt het mogelijk
Vragen?
Wij helpen graag!

Neem contact met ons op
0548 - 540 404 of
info@pongers.nl

Een greep uit onze klanten
Rentree
Ieder1
Boei
KWS
Carinova
Gemeente Rijssen-Holten