Sloop en asbestsanering voormalig politiebureau Rijssen

Sloop en asbestsanering voormalig politiebureau Rijssen

Aanleiding sloopwerkzaamheden en asbestsanering

Het voormalige politiebureau in Rijssen maakt plaats voor een huisartsenpraktijk. Aan de Molenstalweg, vlak naast de Noorderkerk, is begin oktober de sloop begonnen van het oude politiebureau van Rijssen. Precies over een jaar hoopt Huisenartsengroepspratijk Rijssen er hun nieuwe praktijk te openen.

Inventarisatie en saneren asbest

Voorafgaand aan de daadwerkelijke sloopwerkzaamheden voert Pongers een uitgebreide inventarisatie uit. Het verwijderen van asbest is tevens onderdeel van de werkzaamheden. Dit gebeurt geheel conform wet- en regelgeving. Het te verwijderen asbest valt niet onder een hoge risicoclasering, waardoor een containment niet nodig is. En wordt in een dag of drie verwijderd zonder kans op emissie.

Sloop en asbestsanering voormalig politiebureau Rijssen door Pongers Precisie Sloop

Sloopwerkzaamheden voorbereiden

Pongers sloopt het voormalige politiebureau in een kleine drie weken. Als eerste worden de bouwhekken geplaatst en richt Pongers het sloopterrein in. Veiligheidsborden en reclamespandoeken worden aan de hekken bevestigd. Ter bescherming van de openbare weg legt Pongers Precisie Sloop rijplaten. De nutsvoorziening van het bestaande gebouw wordt afgesloten en omgelegd naar tijdelijke voorziening. Zodat er ook tijdens sloop en nieuwbouw beschikking is over stroom en water.

Starten sloop

Voordat de echte sloopactiviteiten plaats vinden, wordt er in het gebouw vloerbedekking verwijderd, plafonds weggehaald en de niet dragende constructie delen. Dit gebeurt handmatig en met klein materieel.

De zichtbare sloop in Rijssen start met het afbreken van de dikke muren van de cellencomplexen. Daarna staat de grote gele graafmachine klaar voor de rest. Een grote sloopmachine ontmantelt het pand en sloopt beheerst. Aan één kant zit de garage tegen de buren aan. Deze sloop gebeurt voorzichtig met behoud van de naastgelegen panden.

Sloopwerkzaamheden en asbestsanering voormalig politiebureau Rijssen door Pongers Precisie Sloop

Sloopafval

Er komen verschillende afvalstromen vrij en die worden op locatie gescheiden. Het vrijgekomen puin wordt als laatste afgevoerd.

Oplevering

In dit sloopproject is het belangrijk om het werk op tijd af te hebben in verband met geplande bouwactiviteiten. Voor het vervolgtraject staat namelijk al een machine gereserveerd voor het plaatsen van de heipalen. Wanneer de sloopwerkzaamheden niet tijdig klaar zijn, schuift het gehele traject 4 maanden op. De oplevering met de opdrachtgever verliep volgens plan. De sloopwerkzaamheden waren op de afgesproken opleverdatum gereed.

Politiebureau Rijssen -Precisiesloop door Pongers Precisie Sloop

Een
vlekkeloos
sloopproces?

Pongers maakt het mogelijk
Vragen?
Wij helpen graag!

Neem contact met ons op
0548 - 540 404 of
info@pongers.nl

Een greep uit onze klanten
Rentree
Ieder1
Boei
KWS
Carinova
Gemeente Rijssen-Holten