Sloop voormalige Rijks Middelbare Tuinbouwschool (RMTS) te Boskoop

Sloop voormalige Rijks Middelbare Tuinbouwschool (RMTS) te Boskoop

Realisatie nieuwe woonwijk

Om in het verlengde van de Azalealaan te Boskoop een nieuwe woonwijk ‘Koopse Glorie’ te realiseren met in totaal maximaal 68 woningen heeft Pongers Precisie Sloop van VolkerWessels de opdracht gekregen voor het slopen van alle bebouwing in dit plangebied. Alle groenopstanden worden grotendeels verwijderd. Vanaf de verhuizing van de tuinbouwschool naar Gouda heeft het plangebied geen (definitieve) invulling meer gehad.

Het plangebied te Boskoop

In de huidige situatie bestaat het plangebied uit twee separaat van elkaar gelegen deelgebieden die van elkaar worden gescheiden door een woonperceel van derden en door twee watergangen. Het zuidelijk gelegen deelgebied betreft hoofdzakelijk het terrein van de voormalige Rijks Middelbare Tuinbouwschool (RMTS) Boskoop. Het noordelijk gelegen deelgebied betreft weide c.q. teeltgebied dat toebehoorde aan de tuinbouwschool.

Sloopwerkzaamheden Jonge Poerink-terrein Borne

Schoolterrein en watergangen

Het oppervlak van dit zuidelijk deelgebied bedraagt circa 3,1 hectare, waarvan het grootste deel bestaat uit het schoolterrein en het overige deel uit watergangen. De bebouwing is nog aanwezig en bestaat uit drie schoolgebouwen (met een oppervlak van circa 2.000 m² , 1.500 m² en 550 m²), een bedrijfswoning van circa 60 m² en uit een kassencomplex (met een oppervlak van circa 1.275 m²).

Asbestsanering binnen en buiten

In 2019 is Pongers al gestart met de 1e fase van dit project. Destijds saneerde Pongers Precisie Sloop de asbest in met name de binnenruimtes. Dit in verband met brandgevaar en de daarbij behorende risico’s. In 2021 saneerde Pongers het asbest dat met name buiten aanwezig was. De verwachting was destijds dat er aansluitend gelijk gesloopt kon worden. Dit was echter niet mogelijk vanwege de aanwezige flora en fauna (vleermuizen en ringslang).

Vertraging door ecologische gebiedsbescherming

Er volgende een periode waarin mitigerende maatregelen werden aangebracht door Pongers in samenwerking met Unitura uit Rijssen. De bebouwing werd eerst onaantrekkelijk gemaakt door het creëren van tocht en later in gepakt met folie en exlcusion flaps, die er voor zorgden dat de vleermuizen wel uit het pand konden, maar niet erin.

Sloopwerkzaamheden Jonge Poerink-terrein Borne

Fase 3: sloop gestart

Inmiddels is het slopen van de bebouwing gestart en zijn er dagelijks 3 machines in de weer om te slopen. Vanwege de watergangen zijn de panden lastig te bereiken en ook de hoge grondwaterstand speelt mee. Pongers maakte ook een verkeersplan omdat er zich een 1 richtingsweg bevindt in de aanloop naar het terrein. Eind juni wordt het terrein opgeleverd.

Bron: bestemmingsplan Koopse Glorie, Boskoop

Een
vlekkeloos
sloopproces?

Pongers maakt het mogelijk
Vragen?
Wij helpen graag!

Neem contact met ons op
0548 - 540 404 of
info@pongers.nl

Een greep uit onze klanten
Rentree
Ieder1
Boei
KWS
Carinova
Gemeente Rijssen-Holten