Specialismen Pongers Precisie Sloop komen van pas bij Hazemeijer

Projectbelichting uit Bouwen in het Oosten

Pongers Precisie Sloop is al vanaf 2017 betrokken bij de werkzaamheden aan het Hazemeijer complex in Hengelo, met name gebouw C03.

Directeur Jan Hendrik Pongers: “Destijds was er onder andere een fitness studio op de eerste verdieping gevestigd waar een asbestbesmetting werd geconstateerd. Samen met Greenhouse Advies hebben wij een plan gemaakt voor opdrachtgever Hazemeijer Hengelo bv (BOEi), om te zorgen dat de fitnessonderdelen veilig uit het besmette gebied konden worden gehaald en worden gereinigd en zo de kosten beperkt te houden. Vervolgens bracht aanvullend onderzoek aan het licht dat de hele bovenverdieping verontreinigd was met asbest, waaronder een skateruimte. Van groot belang voor die huurder was dat een handgemaakte ramp (skate-onderdeel) veilig werd gesteld en asbestvrij kon worden gemaakt, omdat die ingezet werd bij internationale wedstrijden. Onze medewerkers hebben dit met groot geduld en precisie gedaan, waarna er door het laboratorium ACMAA een onderzoek werd gepleegd en vervolgens een vrijgave werd afgegeven. De hele bovenverdieping van gebouw C03 is door Pongers Precisie Sloop gereinigd, waarbij de aanwezige asbestbronnen zijn verwijderd en door laboratorium ACMAA is vrijgegeven.”

In 2018 is gebouw B05 op hetzelfde terrein ook door Pongers Precisie Sloop gereinigd (1.500m2) en asbestvrij gemaakt. Jan Hendrik Pongers: “Uitdaging hier was dat het gebouw binnen zes weken opgeleverd moest worden, met een hoge boeteclausule bij een te late oplevering. Je kunt je voorstellen dat het reinigen van een oud gebouw met asbestbesmettingen op spanten, een vette en afbladderende loopkraan, ruwe stalen vakwerkspanten een behoorlijke
uitdaging is die snel kan leiden tot uitloop in de planning. We hebben het gebouw opgedeeld in vakken en daarbij nauwlettend de voortgang gevolgd, wat resulteerde in een tijdige oplevering.

In 2020 hebben wij, in samenwerking met Dura Vermeer, in gebouw C03 verschillende sloopwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van Hazemeijer Hengelo en Oyfo. Hardickx Bouwmanagement & Vastgoedontwikkeling was directievoerder namens Hazemeijer Hengelo en OYFO. 

Ook de grote stalen industriële kozijnen bleken asbesthoudend te zijn, die zijn eveneens door ons verwijderd. Afgelopen december hebben wij het
project afgerond. Voor ons was het al met al een project waar we onze specialismen konden inbrengen met een prachtig
eindresultaat. Trouwens het antieke houten trapje dat toegang verschafte naar de lift
staat bij ons thuis als decoratie, een mooi aandenken aan dit project!”

Artikel uit: Bouwen in het Oosten – februarinummer

Een
vlekkeloos
sloopproces?

Pongers maakt het mogelijk
Vragen?
Wij helpen graag!

Neem contact met ons op
0548 - 540 404 of
info@pongers.nl