Stofvrij slopen Graf Holland Enschede

Stofvrij slopen Graf Holland Enschede

Van staalbedrijf Graf Holland uit Enschede kregen we het verzoek om een betonvloer in een productieruimte stofvrij te slopen. De sloopwerkzaamheden vonden binnen plaats, pal naast de machines die gewoon moesten doordraaien. Het ging ook nog eens om een precisiesloopklus; het beton moest slechts enkele centimeters diep stofvrij gesloopt worden, op 3 verschillende vlakken.

Aanleiding stofvrij slopen

De bestaande werkzaamheden van Graf Holland gaven schade aan de betonvloer op die plek. Staal heeft een hogere slijtvastheid dan beton. Daarom werden delen van de betonnen vloer vervangen door stalen platen. Belangrijk doel was natuurlijk dat de nieuwe stalen vloerplaten na de sloop van het beton exact gelijkvloers zouden lopen met de rest van de betonnen vloer.

Om alle werkzaamheden in de directe bedrijfsomgeving volledig veilig en zonder schade en hinder voor medewerkers gewoon door te kunnen laten lopen, is gekozen voor stofvrij slopen.

Stofvrij slopen Graf Holland door Sloopbedrijf Pongers Rijssen

Goede voorbereiding is het halve werk

Stofvrij slopen vraagt een andere voorbereiding dan reguliere sloopwerkzaamheden. Ieder stofvrij sloopproject is maatwerk. Dus werd eerst de situatie op de slooplocatie zorgvuldig in kaart gebracht. De aanpak van het stofvrij slopen moest aan een aantal eisen voldoen:

  • Er mocht geen vuil en stof in de direct werkomgeving terechtkomen;
  • Medewerkers moesten ongestoord kunnen doorwerken en niet afgeleid worden door te veel lawaai van de sloopwerkzaamheden;
  • Enkele machines pal naast de slooplocatie lagen enkele dagen stil in verband met onderhoud aan de machines. In diezelfde tijd moesten de sloopwerkzaamheden afgerond zijn en de stalen platen erin liggen.
Stofvrij slopen door Sloopbedrijf Pongers Rijssen bij Graf Holland

Stofvrije sloopmethoden

Luchtdichte containment met onderdruk en luchtfilters

Om stof in de directe omgeving te voorkomen, is er een containment gebouwd; een afgesloten tent op de werkplek. Op de tent werd een ‘onderdrukmachine aangesloten’, waardoor vrijkomend stof in de tent bleef. De lucht in de tent werd vervolgens gefilterd, zodat de lucht weer stofvrij en schoon was.

Nat zagen in combinatie met waterstofzuiger

Het betonzagen in de speciale tent werd gedaan met een stofvrije zaagmethode. In dit geval gebruikten we daarvoor water, om te zorgen dat het stof tijdens het zagen zoveel mogelijk met het water werd weggespoeld. Een speciale waterstofzuiger, die aangesloten was op de betonzaag, zoog al het vrijkomende water direct weg, zodat het water niet in de fabrieksruimte kon terechtkomen en overlast zou veroorzaken.

Electrische sloophamers

Daarnaast werd voor het stofvrij slopen bij Graf Holland gekozen voor het gebruik van elektrische hamers. Met deze elektrische hamers werd de betongleuf exact op diepte gemaakt. Ook aan deze hamers werden speciale stofzuigers gemonteerd, zodat het vrijkomende stof direct werd weggezogen en de omgevingslucht schoon bleef.

Stofvrij slopen bij Graf Holland Enschede door Pongers Precisie Sloop

Stofvrij slopen vraagt maatwerk en teamwerk

Stofvrij slopen is altijd maatwerk en teamwerk. Het slopen an sich is niet zoveel moeilijker dan bij reguliere sloopwerkzaamheden. Maar het sloopproces is vele malen complexer. Een zorgvuldige voorbereiding, goede communicatie en teamwerk zijn cruciaal voor een soepel sloopproces en het beste resultaat.

Een goede voorbereiding

Daarom betrokken we ook bij deze stofvrij slopen opdracht van Graf Holland onze uitvoerende medewerkers vanaf het allereerste begin bij de klus. Aan de hand van een speciale checklist hebben we samen met het uitvoerende team zorgvuldig de slooplocatie in kaart gebracht; risico’s, veiligheid, gezondheid, overlast, milieu, alles is in kaart gebracht en meegewogen in de keuzes en de aanpak.

Een strakke tijdsplanning

Het team kende daardoor vooraf de situatie en wist exact wat de doelstellingen waren. Gezamenlijk hebben we een plan van aanpak en een werkplanning opgesteld. Die werkplanning was strak. De direct naastgelegen machines waren in onderhoud en lagen een aantal dagen stil. Tijdens die onderhoudswerkzaamheden moest ook het stofvrij slopen afgerond worden.

Een mooi resultaat en een tevreden opdrachtgever

Die planning is gehaald, evenals de resultaten die we voor ogen hadden. Naar volle tevredenheid van opdrachtgever Graf Holland hebben we deze klus kunnen uitvoeren en opleveren. Voor ons weer het bewijs dat een zorgvuldige voorbereiding, nauwe samenwerking en goede communicatie en afstemming met de opdrachtgever tot de beste resultaten leidt.

Stofvrij slopen door Pongers Precisie Sloop in Enschede

Een
vlekkeloos
sloopproces?

Pongers maakt het mogelijk
Vragen?
Wij helpen graag!

Neem contact met ons op
0548 - 540 404 of
info@pongers.nl

Een greep uit onze klanten
Rentree
Ieder1
Boei
KWS
Carinova
Gemeente Rijssen-Holten