Verwijderen hellingbaan-verwarming parkeergarage RUG

Verwijderen hellingbaan-verwarming parkeergarage RUG

Het team van Pongers mocht afgelopen weekend naar de universiteit. Niet om bij te leren (alsof ze dat nodig hebben..), maar voor een precies-sloop klus natuurlijk!

Bij de Rijksuniversiteit Groningen hebben wij de verwarming van de toegang van de parkeergarage in één weekend verwijderd, zodat deze vernieuwd kon worden. De hellingbaanverwarming wordt gebruikt wanneer de temperatuur buiten rond het vriespunt komt om zo te zorgen dat auto’s veilig de helling op en af kunnen. Aangezien de verwarming om deze reden vlak bij het oppervlak moet zitten is de verwarming vaak ingestort in beton of asfalt. Het vernieuwen hiervan vraagt dan ook om precisie sloopwerk, we moeten zo weinig mogelijk van de ondergrond beschadigen. Gelukkig was dit wel toevertrouwd aan het team van Pongers en de klus was ruim voor de deadline afgerond.