Asbestsanering en sloop Dikkers Hart van Zuid Hengelo

Asbestsanering en sloop Dikkers Hart van Zuid Hengelo

In opdracht van Kondor Wessels Projecten (KWP) is Pongers Precisie Sloop de komende maanden aan het werk op de plek waar ooit de machinefabriek Dikkers was gevestigd. Dikkers is één van de deelgebieden van Hart van Zuid. Hart van Zuid is een nieuw stadsdeel in Hengelo die volop in ontwikkeling is. De komende jaren worden er hier zo’n 1000 woningen gebouwd. Het wordt een bruisende, nieuwe stadswijk voor jong en oud. In het deelgebied Dikkers komen 300 woningen in een dynamische en prettige leefomgeving die door Bouwbedrijf Wessels gebouwd zullen worden.

Asbestsanering én sloop

Dikkers was één van de grote metaalbedrijven die Hengelo rijk was. Oprichter Gerard Dikkers was schoonzoon van C.T. Stork. Voordat de plannen voor woningbouw worden gerealiseerd, wordt het asbest in de huidige fabriekshallen gesaneerd om daarna de panden te slopen.

Asbestsanering en sloop Dikkers Hart van Zuid Hengelo door Pongers Precisie Sloop

Mitigerende maatregelen vleermuizen

In het vooronderzoek van deze bouwlocatie door Adviesbureau Eelerwoude zijn mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen gesignaleerd. Dit betekent dat er mitigerende maatregelen worden getroffen. Pongers heeft dit in een eerder project in Boskoop ook aangebracht. Ook in dit project heeft Pongers samen met Eelerwoude onder andere exclusion flaps geplaatst, die er voor zorgden dat de vleermuizen wel uit het pand konden, maar niet terug erin. Daarnaast maakten ze sparingen in de gevel of werden deze juist dichtgezet, naargelang wat er nodig was.

Aanvang asbestsanering

Voorafgaand aan de asbestsanering en sloop neemt Pongers verschillende onderdelen in het vergunningstraject voor haar rekening. De asbestsanering begint met een update van het bestaande asbestrapport, waarbij Pongers haar kennis en ervaring deelt met de partij die het advies opstelt. Tevens vindt er een verdere inventarisatie plaats. Bij deze asbestsanering zijn er veel verschillende toepassingen.

Bron foto: dikkershengelo.nl

Asbestsanering en sloop Dikkers Hart van Zuid Hengelo

Circulaire sloop

Wanneer er gesloopt wordt, kijkt Pongers altijd naar de mogelijkheden voor hergebruik van materialen. Ook in dit werk zijn er een aantal onderdelen die circulair gesloopt worden, zoals houten wanden en plafonds, wasbakken, trappen, roldeuren, stelkomplaten en industriële lampen. Via onze afnemers vinden deze materialen hun tweede ‘leven’.

Precisie sloop

De sloop kenmerkt zich met een aantal onderdelen die precisie werk vragen. En dat is met de ervaring van Pongers altijd het leuke aan een werk als dit. De panden bevinden zich op de scheiding met andere panden, die behouden blijven. Dit betekent dat e.e.a. voorzichtig gesloopt moet worden. Karakteristieke gebouwen zoals de toegangspoort, de portiesloge en de oude directiekantine blijven behouden. Tot slot blijft er in het sloopdeel een authentiek trappenhuis staan, die verbonden is met de hoogbouw.

Voormalige kantoor onderdeel van opdracht

Het voormalige hoofdkantoor van de firma G. Dikkers & Co wordt volledig herbestemd tot 45 moderne appartementen. Om deze transformatie mogelijk te maken, wordt het bestaande gebouw volledig gestript tot op het casco. Pongers heeft deze sloop onlangs in een aanvullende opdracht gegund gekregen. In een eerdere fase van het project is al het aanwezige asbest succesvol gesaneerd. Nu worden alle binnenwanden verwijderd, inclusief vloer- en plafondafwerkingen. Systeemplafonds, vloerbedekkingen en installaties maken eveneens plaats voor de nieuwe invulling. Zelfs de toiletruimtes worden grondig gesloopt, en al het sloopmateriaal wordt zorgvuldig afgevoerd, waarmee we de weg vrijmaken voor de toekomstige appartementen die dit karakteristieke gebouw nieuw leven zullen inblazen.

Bron foto: dikkershengelo.nl

Asbestsanering en sloop Dikkers Hart van Zuid Hengelo door Pongers Holten

Een
vlekkeloos
sloopproces?

Pongers maakt het mogelijk
Vragen?
Wij helpen graag!

Neem contact met ons op
0548 - 540 404 of
info@pongers.nl

Een greep uit onze klanten
Rentree
Ieder1
Boei
KWS
Carinova
Gemeente Rijssen-Holten