Specialist en bodem- en asbestsanering

Overal op voorbereid

Sloop en saneren gaan vaak hand in hand met elkaar. Om een omgeving weer klaar te maken voor een herbestemming of verbouwing is bodemsanering of asbestsanering vaak één van de belangrijkste, maar ook strengst gereguleerde processen binnen het sloopproject. Pongers heeft daarom alle kennis en ervaring in huis om de sloop en sanering voor u uit te voeren.

Wat is slopen en saneren?

Sanering bij het slopen betekent het zuiveren of herstellen van een stuk grond. Zo kunt u door Pongers de bodemverontreiniging laten verwijderen, of bijvoorbeeld asbest. Sloop en saneren is een complex proces dat voor de (her)opbouw plaatsvindt.

Werkwijze sloop en saneren

Een sloop en saneringstraject begint bij ons altijd met een uitgebreide inventarisering van het project. Vaak krijgen wij een asbestrapportage of het rapport van een milieukundig bodemonderzoek van een daarvoor gespecialiseerd onderzoeksbureau. Het opstellen van deze rapportages en onderzoeken kunt u ook altijd uitbesteden aan Pongers. Zodra we de vervuiling in kaart hebben, maken we een gedetailleerd plan. Hoe kunnen we dit veilig en met zo min mogelijk overlast verwijderen? Wij zorgen er altijd voor dat de sloop en sanering zo min mogelijk gevolgen heeft voor overige processen en dat er zo weinig mogelijk verhuizingen plaats hoeven te vinden.

Waarom sloop en saneren door Pongers?

Een belangrijk onderscheidend vermogen van Pongers is dat wij, desgewenst, het contact met alle betrokken partijen bij het saneren regelen. Bij asbestsaneringen van woningen voor woningstichtingen bijvoorbeeld, prikken wij zelf met de bewoners de datum voor het saneren. Of wanneer we op de openbare weg moeten werken, gaan we zelf bij de gemeente de benodigde vergunningen regelen. ‘Overal op voorbereid’ noemen we dat. Bent u benieuwd naar de volledige werkwijze van het saneren? Een stappenplan voor saneringen vindt u hier, of lees meer over asbestsanering en bodemsanering.

 

Wilt u de sloop en sanering bij uw project veilig én efficiënt laten uitvoeren? Pongers is er klaar voor.
Als u ons belt of mailt, maken we een afspraak.

Sloop en sanerenSloop en sanerenSloop en saneren

  • Alle risico’s sloop en saneren in kaart
  • Elk sloop- & saneringsproject volgens plan
  • Circulair slopen waar mogelijk
  • Oog voor de omgeving

Een vlekkeloos sloopproces?

Pongers maakt het mogelijk.

Maak een afspraak →

Vragen?<br> Wij helpen graag

Vragen?
Wij helpen graag